kontakt@agro-astrum.pl

Polska - Europa - Świat

Wsparcie wzrostu roślin

Nawożenie roślin

Prawidłowe nawożenie roślin jest kluczowym elementem w procesie uprawy, mającym istotny wpływ na ich zdrowie, wzrost i plonowanie. 

Optymalizacja

Dajemy wiele za stosunkowo niewiele. Zainwestuj i ciesz się zyskami. 

Wzrosty

Dajemy gwarancję poprawy ilości i jakości uprawianych roślin przy zastosowaniu naszych produktów.

Jakość

Zadbaj nie tylko i ilość ale też o jakość. Wysokiej jakości produkty są bardziej pożądane na rynku. 

Dlaczego my ?

Innowacja

Wdrażamy rozwiązania innowacyjne oparte na wieloletnich badaniach i analizach. Nasze produkty dają gwarancję wzrostu plonów i poprawy ich jakości.

Nazwożenie - jak zacząć ?

Pierwszym krokiem jest zbadanie gleby pod kątem jej składu i zawartości składników odżywczych. Analiza ta pozwala na określenie, jakie konkretne nawozy i w jakich ilościach są potrzebne do zaspokojenia potrzeb roślin.

Krok po kroku - nawożenie

Na podstawie wyników analizy gleby oraz wymagań konkretnych roślin, wybierz nawozy, które dostarczą niezbędne składniki odżywcze. Pamiętaj, że różne rośliny mogą wymagać różnych proporcji składników, dlatego ważne jest dostosowanie nawozów do konkretnych upraw.

Nawozy powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z potrzebami roślin. Unikaj nadmiernego nawożenia, co może prowadzić do przekarmienia roślin i negatywnie wpłynąć na ich wzrost.

Rośliny mogą mieć różne potrzeby odżywcze w różnych fazach swojego życia. Na przykład, rośliny w okresie wegetacyjnym mogą potrzebować większych ilości azotu, podczas gdy te w fazie kwitnienia czy owocowania będą wymagać większych ilości fosforu i potasu.

Regularnie obserwuj rośliny pod kątem ewentualnych objawów niedoboru składników odżywczych, takich jak zmiana koloru liści, zahamowanie wzrostu czy opóźnione kwitnienie. To pozwoli szybko zidentyfikować ewentualne problemy i podjąć odpowiednie działania korygujące.

Uprawiając różne rośliny obok siebie, warto pamiętać, że niektóre mogą rywalizować o składniki odżywcze w glebie. Dlatego warto dobierać rośliny, które mają podobne wymagania żywieniowe.

Krok po kroku - nawożenie

Azot jest jednym z trzech głównych składników pokarmowych niezbędnych dla roślin, obok fosforu i potasu. Stanowi on podstawowy budulec białek, a także pełni kluczową rolę w procesach metabolicznych roślin, takich jak fotosynteza, oddychanie komórkowe i podziały komórkowe.

Nawozy azotowe są powszechnie stosowane w rolnictwie, ponieważ pomagają w stymulowaniu wzrostu roślin, zwłaszcza pędów i liści. To z kolei przekłada się na zwiększenie plonów i jakości upraw. Ponadto, azot jest niezwykle istotny w okresie wegetacyjnym roślin.

Jednak nadmierne stosowanie nawozów azotowych może prowadzić do negatywnych skutków, takich jak nadmierne wzrosty pędów, opóźnione kwitnienie czy podatność na choroby. Dlatego ważne jest, aby dostarczać azot w odpowiednich ilościach, dostosowanych do konkretnych potrzeb roślin i faz ich wzrostu.

Wapń jest kluczowym składnikiem strukturalnym komórek roślinnych. Utrzymuje on integralność ścian komórkowych oraz bierze udział w wielu procesach metabolicznych, takich jak podziały komórkowe i transport składników odżywczych.

Nawozy wapniowe są niezwykle istotne, szczególnie w przypadku roślin, które wymagają większych ilości tego pierwiastka, jak na przykład rośliny owocowe. Brak wapnia w glebie może prowadzić do różnych problemów, takich jak zniekształcenia owoców czy obniżenie wydajności uprawy.

Dodatkowo, nawozy wapniowe mają także znaczenie w regulacji pH gleby. Mogą pomóc w zrównoważeniu odczynu gleby, co jest kluczowe dla prawidłowego przyswajania innych składników odżywczych przez rośliny.